Zoznam zmlúv projektov

Kód projektu

Dát. účinnosti zmluvy

Predmet obstarania

ITMS 26110130662

25.6.2015

IKT zariadenie 2015

ITMS 26110130662

30.5.2015

Didaktické pomôcky

ITMS 26110130662

29.5.2015

Didaktické pomôcky

ITMS 26110130662

9.8.2014

Finančný manažér

ITMS 26110130662

1.10.2014

Finančný manažér- doplnok 1

ITMS 26110130332

2.3.2012

Monitoring

ITMS 26110130332

18.4.2012

Počítačové vybavenie

ITMS 26110130332

19.1.2013

Dodávka didaktických pomôcok pre odbornú prípravu

ITMS 26110130332

19.1.2013

Dodávka zariadení pre odbornú prípravu

ITMS 26110130332

30.3.2013

Vzdelávanie - Školenia

ITMS 26110130332

22.6.2013

e-learning, Video sekvencie, školenie - MarDur s.r.o

ITMS 26110130332

3.7.2013

e-learning, Dodatok č.1 - MarDur s.r.o