Page 1 - Interaktívna knižnica
P. 1

Súkromná stredná odborná škola,
   Pod Kalváriou 36, Prešov

   MLADOSŤ

Knižnica interaktívnych kníh

           Kniha Č. pozície  Predmet

Úvod do sveta práce      4.1.1   USP
Práca volá 1          4.1.2   USP
Svet práce           4.1.3   USP
Stravovanie          4.1.4   EPP
Nové trendy v gastronómií   4.1.5   EPP
Regionálna gastronómia     4.1.6   REG
Gastro v regiónoch       4.1.7   REG
Diéty             4.1.8   OP_KU1
   1   2   3   4